Byggeledelse

Byggeledelse

Vi står gerne for byggeledelsen på dit projekt. Det kan både være store som små, længerevarende eller korte forløb. Her sørger vi for at stå for at bevare overklikket og holde kontakten til de forskellige leverandører og håndværkere.

I ethvert byggeri er det vigtigt at få afstemt, hvem der laver hvad. Hvis ikke du har en byggeleder på dit projekt, kan der opstå misforståelser og forvirring, hvor de enkelte bliver usikre på deres ansvarsområder. Et andet vigtigt element ved byggeledelse er tidsplanen. Her sørger vi for, at de enkelte er med på, hvornår hvert element skal stå færdigt.

Der ligger også et ansvar i forhold til prisen, som byggelederen vil sørge for at opretholde. Her kan der for eksempel være tale om valg af materialer, der ikke stemmer overens med det oprindelige budget. Vi sørger for at gøre det klart, hvem der har ansvar for at holde styr på hvad.

Når vi hjælper dig med byggeledelse, sørger vi for, at du får tryghed i alle byggeriets faser: helt fra idé til projektering, opførelse, drift og vedligehold. Et andet led i vores ydelse er at lave stikprøver, for at sikre at kvaliteten lever op til forventningerne.

Hvis ikke du har en byggeleder på din opgave, kan projektet ende med at blive meget dyrere og se helt anderledes ud, end du havde forventet. Hvis ikke der er nogen til at koordinere byggeriet, kan du også ende i en situation, hvor forskellige håndværkere møder op i samme tidsrum, og ender med at stå i vejen for hinanden, så der kommer unødvendig ventetid.